Civilné letectvo

Letiská, letecké spoločnosti a úrady na celom svete dôverujú odborným znalostiam spoločnosti Smiths Detection pri dodávaní integrovaných riešení. Poskytované riešenia zaistia bezpečnosť, prevádzkovú efektívnosť a škálovateľnosť, ktoré sú nevyhnutné na ochranu cestujúcich, zákazníkov a infraštruktúry pred hrozbami.

Bezpečnostná kontrola

Nové nariadenia. Zvyšovanie počtu cestujúcich. Dosahovanie obchodných cieľov. Tri výzvy, ktoré si vyžadujú komplexnejšie riešenia zabezpečenia bezpečnostnej kontroly. Dnešné kontrolné body musia byť flexibilné, pripravené do budúcnosti so spoľahlivými a účinnými rozhraniami, ktoré sú založené na sofistikovanom monitorovaní, ktoré zvyšuje produktivitu a znižuje prevádzkové riziko.

Batožina

Počet cestujúcich a objem leteckého nákladu rýchlo rastú. Rovnako sú to aj bezpečnostné hrozby, ktoré vyžadujú efektívne riešenia. Nové nariadenia od autorít vyžadujú výkonnejšie a inteligentnejšie systémy na detekciu širšej škály látok a nebezpečného tovaru, ktorý je potrebné spoľahlivo identifikovať. Zároveň je nevyhnutné znižovať percentuálnu mieru "falošných poplachov", čo je možné len najmodernejšou technológiou. 

Nákladná letecká
doprava - Cargo

Bezpečnosť leteckého nákladu je uzavretý kruh, v ktorom obchodní leteckí prevádzkovatelia, zasielatelia, letecké spoločnosti a priemyselné orgány spolupracujú na zabezpečení toho, aby sa letecký náklad na celom svete vždy podrobil rovnako dôkladným bezpečnostným kontrolám.