Kritická infraštruktúra

Zabezpečenie dôležitých objektov kritickej infraštruktúry ako sú siete verejnej dopravy, vládne budovy, väzenia, atómové elektrárne a iné je jedným z bezpečnostných priorít každého štátu. Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj oblasti ochrany štátnych hraníc. Poskytujeme spoľahlivé technológie na detekciu hrozieb a bezpečnostný skríning, ktoré obmedzujú nezákonné činnosti bez ovplyvnenia bežnej prevádzky. Vzhľadom na existujúce cezhraničné pašovanie musia orgány prísne monitorovať dovoz, vývoz, tranzitnú dopravu, osoby a identifikovať nedovolený tovar a prípadné nebezpečné materiály.